Ajatec Oy och dess dotterbolag erkänner och respekterar din integritet. Vi tar ansvar för behandlingen av dina personuppgifter och för att skydda din integritet i vår verksamhet. Vi följer gällande lagstiftning inom integritetsskydd. Informationen du lämnar kommer att förbli konfidentiell.

Tillit och ansvar är hörnstenen i vår verksamhet. Allt eftersom lagstiftningen ändrar och tekniken utvecklas, kan vår integritetspolicy också ändras. Du hittar alltid aktuell information på denna sida. Vi kommer också att informera dig, enligt lagens krav, om betydande förändringar av de lagstadgade omständigheterna.

Med vänliga hälsningar,

Ajatec Oy