3D-utskrifter

Vi har erbjudit industriell tillverkning av 3D-utskrifter längre än något annat Nordiskt företag.

3D-print möjliggör former och geometrier som inte tidigare var möjliga att tillverka industriellt. Även om friheten naturligtvis är intressant för konstruktörer och industriella designers, och den möjliggör nya former och funktioner i komponenterna, så hittas de största ekonomiska fördelarna på annat håll inom verksamheten.

3D-utskrifter används med fördel vid framtagningen av prototyper och reservdelar men har i allt större utsträckning fått utrymme inom produktionen. Teknologin är med säkerhet en del av vår industriella framtid och det är viktigt att följa med den utvecklingen för att inte tappa i konkurrenskraft.

Genom att utnyttja 3D-print på ett effektivt sätt, på det rätta sättet och i de rätta situationerna, kan företag spara stora summor av utvecklings-, produktions-, logistik- och lagerhållningskostnader genom produktens hela livscycel.

Fördelarna med 3D-utskrifter är;

 • Kostnadseffektivitet
 • Just-In-Time och On-Demand produktion
 • Freedom of Design – få begränsningar inom konstruktion
 • Customised mass-production – Individuella produkter i stora serier
 • Snabba leveranser
 • Digitala lager
 • Intelligenta produkter
 • Ekologiskt tänkande

Är 3D-utskrifter digital tillverkning?

Digital tillverkning betyder att produktinformationen förvaras och underhålls i digital form tills den fysiska komponenten tillverkas. Metoden har visat sin styrka inom tillverkning av prototyper, där fysiska komponenter testas i olika faser av produktutvecklingen, men har de senaste åren även gjort märkbara framsteg inom produktion och logistik.

Ett digital lager möjliggör att reservdelar och komponenter tillverkas enligt behov, s.k. On-Demand tillverkning. Det betyder inbesparingar i lagerkostnader, då fysiska komponenter tillverkas endast vid behov och i rätt tid. 3D-print möjliggör skräddarsydd massproduktion. Vi kan tillverka hundra olika varianter av en produkt, till en kostnad som alternativa metoder endast kan tillverkar hundra stycken av en och samma.

3D-print är en viktig komponent i den tillverkningskedja som kallas digital tillverkning. Industriell 3D-print är en effektiv produktionsform idag och erbjuder konkurransfördelar som ingen annan tillverkningsprocess kan erbjuda. Däremot är 3D-print inte allt för alla. Genom att använda teknologin på rätt sätt, i rätt situation, kan fördelarna erbjuda företagen kostnadsinbesparingar och ökad försäljning.

När är 3D-utskrifter INTE nödvändigtvis ett bra alternativ:

 • som alternativ tillverkningsmetod för nuvarande produkter i stora kvantiteter
 • som tillverkningsmetod av stora volymer då geometrin möjliggör andra, etablerade tekniker
 • för att tillverka stora komponenter

Hur fungerar prosessen?

Vår uppgift är att förverkliga kundens drömmar.

För 3D-utskrifterna behöver vi ett digitalt CAD underlag. Sedan går prosessen vidare på följande sätt:

 • 3D-CAD geometrin levereras till oss. Gärna via blanketten på hemsidan
 • Tillsammans går vi igenom material- och tillverkningsalternativ
 • Projektet registreras i vårt ERP-system
 • Förberedning, tillverkning och putsning av komponenten i vald maskin, i valt material
 • Ytstruktur,putsning och kvalitetskontroll
 • Leverans av färdig produkt inom några dagar

Copyright © 2024 Ajatec Prototyping Oy