3D-utskrifter

Vi har erbjudit industriell tillverkning 3D-utskrifter längre än något annat Nordiskt företag.

3D-utksrifter möjliggör tillverkning av former och geometrier som inte tidigare var möjligt att tillverka industriellt. Därtill kan vi naturligtvis även tillverka komponenter som är menade att tillverkas senare i stora volymer med andra teknologier.

Vi har arbetat med industriella 3D-skrivare längre än något annat Nordiskt företag. Vi har en modern och bred maskinpark och erbjuder flera material (plast och metal) än andra tjänsteleverantörer i Norden.

3D-utskrifter används med fördel vid framtagningen av prototyper och reservdelar. 3D-teknologierna är en del av vår industriella framtid och detär viktigt att följa med utvecklingen.

Varför 3D-utskrifter?

 • Frihet av geometri, sk Freedom of Design
 • Nya och individuella produkter
 • Snabba iterationer
 • Kostnadseffektiv
 • Skräddarsyss produktion
 • Digitala lager
 • Intelligenta produkter
 • Ekologisk

När är 3D-print INTE nödvändigtvis att tänk på:

 • som alternativ tillverkningsmetod för nuvarande produkter i stora kvantiteter
 • som tillverkningsmetod av stora volymer (ifall geometrin möjliggör andra tekniker)
 • för att tillverka större komponenter

Varför digitalisering?

Digital tillverkning betyder att stora delar av produktens livscycel förverkligas digitalt, enda till den fysiska komponenten skall tillverkas. Det är en stor fördel t.ex vid tillverkning av prototyper, när produkten kan testas i alla faser av produktutvecklingen. Det gör det möjligt att undvika dyra misstag i slutprodukten.

Ett digital lager möjliggör att reservdelar och komponenter tillverkas på order. Det betyder inbesparingar i lagerkostnader, då fysiska komponenter tillverkas endast vid behov och i rätt tid.

Digitaliseringen möjliggör också en skräddarsydd massproduktion. Till exempel vid 3D-printning kan vi tillverka hundra individuella komponenter till samma kostnad som hundra likadana.

Hur fungerar prosessen?

Vår uppgift är att förverkliga kundens drömmar. För 3D-utskrifterna behöver vi endast underlag från hen. Sedan går prosessen vidare på följande sätt:

 • 3D-underalget levereras till oss. Gärnia via vår hemsidas blanket
 • Val av material- och tillverkningsteknik
 • Uppstart av projektet i vårt ERP-system
 • Tillverkning, utskrift av komponenten i vald maskin, i valt material
 • Putsning och kvalitetskontroll
 • Leverans av färdig produkt inom några få dagar.

Ajatec tillverkning varierar

Vi var med och installera de första 3D-skrivarna i Norden, så vi kan med tillit säga att vi har ett bra försprång till de flesta aktörerna på marknaden. Idag opererar vi med en modern maskinpark, professionell personal och högkvalitativa tjänster för att ta fram prototyper och korta serier i högsta möjliga kvalitet.

Kontakta oss

Copyright © 2023 Ajatec Prototyping Oy