Digital tillverkning

En digital modell kan snabbt ändras. Ett samarbete med oss är en investering för framtiden!

Digitaliseringen är en konkurrensfördel

En digital tillverkningsprocess är effektiv. Den försnabbar produktutvecklingen och sparar pengar i produktionen. Misstag kan enkelt korrigeras och pengar kan sparas. Metoden är också ekologisk då data rör sig digitalt.

När produkt data hålls digitalt så länge som möjligt, kan vi se många fördelar:

  • infromationen mellan designer, produktägare och tillverkaren sker snabbt och i realtid
  • produktutvecklingen är snabbare och kostar mindre
  • det är enkelt att ändra i konstruktionen
  • misstag kan korrigeras tidigt i processen
  • produkter kan tillverkas i precis den mängd som behövs utan lagerhållning
  • processen är ekologisk

Vad är digital tillverkning?

Vid digital tillverkning bibehålls produktdata i en digital form så länge som möjligt tills den fysiska komponenten skall tillverkas. Alla tänkbara geometrier kan tillverkas med 3D-print, men det finns även andra teknologier att ta till vid behov. En digital model kan lätt ändras och konfigureras och vi kan snabbt ta fram den mängd komponenter som behövs.

Vilken teknik kan man använda?

När produkten fått sin slutgiltiga form i en digital värld, är det dags att tillverka den slutgiltiga fysiska produkten. Ofta tänker man sig att 3D-utskrifter är enda alternativet men även effektiv CNC-tillverkning kan användas beroende på material och tillverkningsvolym.

När produktdata rör sig genom hela processen i en digital form., sparar vi pengar och utvecklingen är snabbare. De logistiska kostnaderna är minimala. Målsättningen är att tillverka endast den mängd som behövs, vilket gör metoden inte bara ekonomisk, men även ekologisk.

Snabba leveranser

Digital tillverkning är snabb tillverkning. Vi kan leverera produkter snabbt, normalt på några få dagar. Vår kunder behöver inte stora lagerutrymmen, då de kan beställa komponenterna då när de behövs.

Det är enkelt att modifiera en digital model mellan beställningarna. Det är betydligt svårare och dyrare att modifiera en existerande produkt eller ett verktyg. Vi kan även skräddarsy produkter. Vi ka tillverka 100 olika geometrier till samma pris som 100 likadana.

Ajatec – din partner för framtiden

Vi har jobbat med digital tillverkning sedan uttrycket definierades. Vi kan med gott samvete säga att vi har den längsta erfarenheten i Finland och Skandinavien. Med en moder maskinpark och professionella medarbetare, jobbar vi med att ta fram högkvalitativa produkter för våra kunder.

Den digitala tillverkningen kommer att utvecklas snabbt i framtiden och vi jobbar för att bibehålla vår position i täten. För tillfället jobbar vi mycket med intelligenta produkter och en ökad automatiseringsgrad. Det är en framtid som vi redan jobbar emot.

Berätta om din produktidé

Copyright © 2022 Ajatec Prototyping Oy