Digital tillverkning

En digital modell kan snabbt ändras och den nya versionen tillverkas med 3D-print utan några extra kostnader.

Digitaliseringen är en konkurrensfördel

En digital tillverkningsprocess är effektiv. Den försnabbar produktutvecklingen och sparar pengar i produktionen. Misstag i konstruktionen kan enkelt korrigeras och nya versioner kan snabbt tas med i produktionen. Lagervärden kan minimeras och leveranstiden förkortas.

Metoden är också ekologisk när produktinformationen sparas digitalt och den fysiska komponenten tillverkas först då den verkligen behövs.

Vi ser många fördelar med digital tillverkning:

  • informationen mellan designer, produktägare och tillverkaren sker snabbt och i realtid
  • produktutvecklingen blir snabbare och kostar mindre
  • det är enkelt att ändra i konstruktionen och ta fram nya varianter
  • misstag kan korrigeras tidigt i processen
  • produkter kan tillverkas i den mängd som används utan lagerhållning
  • processen är både ekonomisk och ekologisk

Vad är digital tillverkning?

Vid digital tillverkning sparas produktinformationen i digital form så länge som möjligt, i praktiken tills den fysiska komponenten verkligen behövs.

Digital produktinformation kan lätt ändras till rimliga kostnader och 3D-print har mycket få begränsningar vad gäller komponentens geometri. När vi sedan använder digital tillverkning för  produktionen, tillkommer inga extra kostnader för verktygsändringar eller -uppsättningar.

Komponenter tillverkas i den mängd som behövs i produktionen, och inte för att fylla på lagret med onödiga, ofta föråldrande varianter.

Vilken teknik skall jag använda?

När produkten fått sin slutliga digitala form, är det dags att tillverka den fysiska komponenten. Ofta tänker man sig att CNC-fräsning eller formsprutning är de enda ekonomiska alternativen för produktion, men industriell 3D-print kan mycket väl användas beroende på material och tillverkningsvolym.

När produktdata rör sig genom stora delar av tillverkningsprocessen i digital form, sparar vi pengar. Nya varianter kan tas fram snabbare och billigare. De logistiska kostnaderna är minimala. Målsättningen är att tillverka den mängd som behövs, då den behövs,. Därför är 3D-print inte bara ekonomisk, utan även ekologisk.

Snabba leveranser

Digital tillverkning är snabb tillverkning. Eftersom vi inte har någon uppsättning av verktyg, kan vi leverera produkter snabbt och uppstarten tillför inga extra kostnader. Normala leveranser sker bara några dagar efter order. Därmed behöver kunder inga stora lager, då de beställer komponenterna då de behövs i produktionen.

Det är enkelt att modifiera en digital model mellan beställningarna. Det är betydligt svårare och dyrare att modifiera ett verktyg. Med 3D-print, kan kunden beställa olika varianter till samma pris som en variant. Vi kan tillverka 1.000 olika geometrier till samma pris som 1.000 likadana i samma storlek.

Ajatec – din partner för framtiden

Vi har jobbat med digital tillverkning sedan uttrycket definierades. Vi kan med gott samvete säga att vi har den längsta erfarenheten i Skandinavien. Med en moder maskinpark och professionella medarbetare, jobbar vi med att ta fram högkvalitativa produkter för våra kunder.

Den digitala tillverkningen kommer att utvecklas snabbt i framtiden och vi jobbar för att bibehålla vår position i täten. För tillfället jobbar vi mycket med intelligenta produkter och ökad automatiseringsgrad i produktionen.

Kontakta oss för offert

Copyright © 2024 Ajatec Prototyping Oy