Ajatec Technologies AB

Ajatec Technologies är ett helägt dotterbolag till Ajatec Prototyping Oy. Bolaget har fungerat över 30 år idag med 20 proffs och 2.500m2 produktionsutrymmen.

Om Ajatec är nytt för dig, kanske du känner oss som Electrolux Rapid Development, Alphaform RPI eller PL Finland? Vi har varit verksamma i Finland i mer än 30 år under namnen på olika ägare, så många designers och designers har redan personliga erfarenheter av våra tjänster.

Verksamheten startade ursprungligen i slutet av 1970-talet, då Elomatic startade en liten prototypverkstad i Åbo. Enhetens första verk var skalmodeller för fartygs- och maskinrum för Åbo varv. Dåvarande VD, Pentti Jäntti, satte sig för att utveckla företaget i avsikt att använda den senaste tekniken inom prototyper.

Electrolux Rapid Development

Electrolux blev intresserad av verksamheten på 1980-talet och integrerade verksamheten i Electrolux Groups produktutvecklingsenhet. Detta innebar en ökning av personalen för oss såväl som en omfokusering.

Prototypenheten utvecklades till en internationell FoU-supportenhet. Ingenjörer anställdes och investeringar gjordes i tillverkningsteknik och designkompetens. Vi designade CATIA-arbetsstationer, i en tid då de flesta nya produkter designades på en tavla med papper och penna.

Vi fortsatte att tillverka prototyper, men mycket arbete utfördes också på 1990-talet med processdesign, tillverkningsteknik och lämplighetsanalyser. Många av tidens tekniker används fortfarande. Stereolitografi, vakuumgjutning, precisionsgjutning och lasersintring infördes för slutkunder under denna period.

Tillsammans med TEKES och ledande finska företag togs de första stegen för att i stor utsträckning använda 3D-utskrift. Vårt samarbete med EOS, DuPont (idag DSM Somos) och 3D Systems fortsätter. Electrolux installerade Europas första 3D-system SLA-utrustning 1996.

De första leveranserna till Finland var minnesvärda, inte minst för att vi var glada över hur man kunde få delarna intakta. Materialens hållbarhet när det inte är på samma nivå som idag. Vid den tiden hade vår personal också metallurgister som utvecklade de första metallpulver som används av DMLS-teknik. Enheten såldes senare till EOS GmbH.

Alphaform

Vid millennieskiftet tog vi nästa steg framåt. Eftersom 3D-utskrift blev ett normalt steg i produktutvecklingsprocessen slog vi oss samman med tyska Alphaform Group. Tillsammans med detta teknikföretag utvecklade vi Rapid Tooling-lösningar som kombinerar 3D-utskrift, CNC-bearbetning och formsprutning.

Som en del av Alphaform kunde vi fokusera på 3D-utskrift och gjutning av plastdelar i Finland och flyttade bearbetning och formsprutning till Tyskland. Genom att kombinera våra egna produktionsprodukter med återförsäljning av delar tillverkade av koncernen utvecklade vi vår kundtjänst och projektledningskompetens.

Protolabs

Under 2015 förvärvade Proto Labs Alphaform och med det kommer också det finska bolagets aktier att överföras till amerikanskt ägande. Denna kortlivade fas lärde oss från en pionjär inom digital tillverkning hur 5G, IoT och Internet kommer att kombineras i framtidens tillverkningsteknik, kallad ”Industry 4.0”.

Tack vare vår historia är vi i toppen av vår bransch

Bakom det nya namnet hittar du samma proffs idag som tidigare. Utöver tillverkningen som nämns ovan inkluderar våra totala lösningar delbearbetning och efterbehandling enligt kundens krav.

Den slutliga produkten är inte klar när 3D-skrivaren gjort färdigt, utan hantverk krävs för att producera ytstrukturer samt rätt färgtoner. Detta kräver ofta års erfarenhet för att få ett bra resultat.

Delarna vi levererar används för att verifiera idéer, för funktionstester och tillverkning av korta serier men också för marknadsföringsbehov på mässor och företag i utställningsrummen.

Baserat på vår långa erfarenhet, känner jag mig trygg med vår personal och vår förmåga att svara på de tekniska utmaningar våra kunder utsätter oss för varje dag. Vi gör mirakel varje dag när vi lyckas kombinera snäva kundscheman och höga kvalitetskrav.

Jag ser fram emot att jobba med dig!

Dan Björklöf
Verkställande direktör

Copyright © 2024 Ajatec Prototyping Oy