PUR – uretangjutning

Mjuka plastkomponenter med vakumgjutning inom 7-14 dagar.

Polyuretangjutning (PUR) är en metod där en 2-komponents härdplast, hälls i en silikonform under vakum. Vakumkammare säkerställer att det inte blir kvar några luftbubblor i den slutgiltiga komponenten.

Polyuretaner är kvalitativa, tekniska plaster för att gjuta prototyper och komponenter i korta serier. De används med fördel för provserier inom produktutvecklingen eller av nyetablerade företag för att tillverka de första produkterna från egen design.

Polyuretaner är hållbara material som lätt kan kombineras med metallkomponenter och mjuka material för 2K och insatsgjutning.

Mjuka eller hårda plaster för snabba prototyper eller korta serier. Vi är Nordens största vakumgjutare av snabba prototypserier och kan tillverka önskad geometri snabbt, i önskad färg och ytstruktur.

Många alternativa material erbjuder kunden möjlighet att få det hen vill ha.

  • leveranstid 7-14 dagar
  • produktionsserier på 5-200 stycken
  • genomfärgade detajer med olika ytstrukturer
  • många olika material
  • även övergjutning och insatsgjutning
UPX840 HPE40-85 PX205 PX212 PX223HT PX331
Färg vit svart brun transparent svart vit
Hårdhet, shore 20-90A 40-85A 70D 76D 80D 86D
Draghållfasthet, N/mm2 2,1-16,2 25 40 60 55
Slaghållfasthet, kJ/m2 oförstörbar 30 60
Böjhållfasthet, N/mm2 500 1200 2300 3700
Brottöjning, % 550-430 100 25 11 4
HDT, ºC 70 70 55 92 120 100
 Liknar TPE TPE

Copyright © 2024 Ajatec Prototyping Oy