Plastkomponenter

Vi tillverkar plastkomponenter med 3D-print, vakum och RIM-gjutning med silikonform, formsprutning samt CNC-bearbetning.

3D-utskrifter hjälper att förverkliga dina ideér

Ajatec erbjuder flera olika alternativ för tillverkning av plasstkomponenter.

3D-utskrifter är en revolutionerande teknik, som vi jobbat med längre än andra företag i Finland och Skandinavien. Vi var även bland de första att utveckla vakumgjutning på 1980-talet. Idag jobbar vi med en modern maskinpark och erbjuder marknadens bredaste utbud av material och metoder. Tillsamman med erfarna, professionella medarbetare, kan vi leverera kvalitativa komponenter på med kort leveranstid.

3D-utskrifter - SL

leverans 1-3 dagar, 350 x 350 x 350mm lagertjocklek 0.05-0.10mm detaljer 0.1mm toleranser ±0.05mm–±0,10%

3D-utskrifter - SLS

leverans 3-5 dagar, 700 x 380 x 580mm lagertjocklek 0.10-0.15mm detaljer 0.76mm toleranser ±0.25mm–±0,10%

3D-utskrifter - MJF

leverans 1-5 dagar, 380 x 284 x 380 mm lagertjocklek 0.10-0.15mm detaljer 0.5mm toleranser ±0.25mm–±0,15%

Vakumgjutning

leverans 7-14 dagar, 500x500x500mm detaljer 0.5mm toleranser ±0.2mm-±0.2%

Formsprutning

leverans 10-15 dagar, 480x751x202mm detaljer 0.1mm toleranser ±0.08mm

RIM-gjutning

leverans 7-14 dagar, 500x500x500mm detaljer 0.5mm toleranser ±0.2mm-±0.2%

CNC-bearbetning

leverans 1-3 dagar 254x178x95mm (max) 6.4x6.4x6.4mm (min)

Vilken teknik skall jag använda?

När produkten fått sin slutgiltiga form i en digital värld, är det dags att tillverka den slutgiltiga fysiska produkten. Ofta tänker man sig att 3D-utskrifter är enda alternativet men även effektiv CNC-tillverkning kan användas beroende på material och tillverkningsvolym.

När produktdata rör sig genom hela processen i en digital form., sparar vi pengar och utvecklingen är snabbare. De logistiska kostnaderna är minimala. Målsättningen är att tillverka endast den mängd som behövs, vilket gör metoden inte bara ekonomisk, men även ekologisk.

Vad är digital tillverkning?

Vid digital tillverkning bibehålls produktdata i en digital form så länge som möjligt tills den fysiska komponenten skall tillverkas. Alla tänkbara geometrier kan tillverkas med 3D-print, men det finns även andra teknologier att ta till vid behov. En digital model kan lätt ändras och konfigureras och vi kan snabbt ta fram den mängd komponenter som behövs.

Hur fungerar prosessen?

Vår uppgift är att förverkliga kundens drömmar. För 3D-utskrifterna behöver vi endast underlag från hen. Sedan går prosessen vidare på följande sätt:

  • 3D-underalget levereras till oss. Gärnia via vår hemsidas blanket
  • Val av material- och tillverkningsteknik
  • Uppstart av projektet i vårt ERP-system
  • Tillverkning, utskrift av komponenten i vald maskin, i valt material
  • Putsning och kvalitetskontroll
  • Leverans av färdig produkt inom några få daga

Varför välja Ajatec?

För oss är framtagningen av prototyper att hjälpa våra kunder att förverkliga sina ideér och drömmar. Vi var de första i Finland att börja utnyttja 3D-printers och digital tillverkning av prototyper. Därmed har vi lång och bred erfarenhet av olika slags projekt. Vi kan även erbjuda den bredaste utbudet av tillverkningsteknologier.

Vi ser att framtagningen av prototyper och de olika tekniska alternativen kommer att utvecklas allt snabbare i framtiden. Vi tänker oss ligga i framkanten av den utvecklingen. Den fjärde industriella revolutionen betyder fär oss nya, intelligenta material och slutprodukter, automation och robotik. Att jobba med oss är en investering för framtiden!

Fråga oss om offert

Copyright © 2024 Ajatec Prototyping Oy