Vår historia

Den 16 april 2018 förvärvade den operativa ledningen hela aktiekapitalet i prototyp och småserieproducenten Proto Labs Finland i Åbo. Bolagets nya namn blev Ajatec Prototyping Oy. Om Ajatec Prototyping är en ny bekantskap för dig kanske du känner oss under namnen Electrolux Rapid Development, Alphaform RPI eller Proto Labs Finland? Vi har arbetat i Finland i över 30 år under namnen på olika ägare, så många designers och konstruktörer har redan personliga erfarenheter av våra tjänster. Kanske är du en av dem?

Vårt företag grundades ursprungligen i slutet av 1970-talet, då det finska bolaget, Elomatic Oy grundade en prototypverkstad i Åbo. De första projekten innefattade miniatyrmodeller från skepps- och maskinrum till Åbo varv. Den dåvarande VDn, Pentti Jäntti, började utveckla företaget mot ett högteknologiskt utnyttjande i prototyper. Electrolux blev intresserad av verksamheten på 1980-talet och köpte verksamheten till en del av Electrolux Rapid Development. Detta innebar personalutveckling och omorientering. utvecklades Från den tidigare prototypenheten, utvecklades en internationell enhet som stöd produktutvecklingsorganisationer. Ingenjörer anställdes och investeringar riktades sig till tillverkningsteknik och ingenjörskunskap. Vi konstruerade med CATIA programvara på arbetsstationer, under en tid då de flesta nya produkter fortfarande ritades på ritbordet med hjälp av papper och penna.

Vi fortsatte också med att producera prototyper, men på 1990-talet arbetade vi mycket med processdesign, tillverkningsteknik och lämplighetsanalys. Många av teknikerna vid den tiden är fortfarande i bruk. Stereolitografi, vakuumgjutning, precisionsgjutning och laser sintring introducerades under denna period. TEKES, tillsammans med ledande finska företag, tog de första stegen för att dra stor nytta av 3D-utskrift. Vårt samarbete med EOS, DuPont (idag DSM Somos) och 3D Systems fortsätter ännu idag. Electrolux installerade den första europeiska SLA-maskinen 1996, och vi var med på Lilla-Essingen.

De första leveranserna till Finland var minnesvärda, inte minst för att vi var glada över att delarna kom fram intakta. Materialens hållbarhet var inte densamma som idag. Under denna tid hade vi även metallurger i organisationen, som utvecklade de första metallpulverna för DMLS-tekniken. Enheten såldes senare till EOS GmbH och är verksam än idag i Åbo, Finland.

Vid millennieskiftet tog vi nästa steg framåt. När 3D-utskrift blev ett normalt steg i produktutvecklingsprocessen, slog vi ihop vårt kunnande med Alphaform. Vi utvecklade Rapid Tooling-lösningar genom att kombinera 3D utskrift, CNC-bearbetning och formsprutning. Vi utvecklade Rapid Casting -lösningar genom att kombinera 3D utskrifter med vakum- och precisionsgjutning. Som en del av Alphaform fokuserade vi verksamheten i Finland till gjutning och 3D utskrifter av plastdetaljer. Genom att kombinera egen produktion och återförsäljning av delar tillverkade av koncernen, utvecklade vi vår kundservice och projektledningskompetens.

År 2015 förvärvade Proto Labs Aphaform Group. Denna kortlivade fas lärde oss hur en pionjär inom Digital Tillverkning utnyttjar IoT och Internet och kombinerar dem till framtiden tillverkningsteknik, ”Industry 4.0”. Vi har utnyttjat den erfarenhet genom att öka digitaliseringen inom vår produktion. Något som hjälper våra kunder att få sina komponenter snabbare och bättre än tidigare.

Bakom namnet Ajatec, hittar du samma yrkeskunniga team som tidigare. Våra kompletta lösningar inom prototypframtagning och kortserie produktion, omfattar tillverkning men även tjänster för produktion av plast- och metalkomponenter enligt kundens önskemål. 

Det är med  30 år av erfarenhet inom produktutvecklingstjänster som jag litar på vår personal och deras förutsättningar att lösa de tekniska utmaningar som våra kunder erbjuder oss varje dag..

Jag ser fram emot att jobba med er!

Dan Björklöf
Vd